Dåbdo - Bagádusgirjásj mánájgárdijda ja skåvlåjda

Veileder på lulesamisk om følelser.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema. I etterkant av dette er det også utarbeidet en veileder, en film og kort med bilder og ord fra plakaten på nord-, lule- og sørsamisk. Dette er lulesamisk veileder, andre læringsressurser om følelser: