Buoidda, rieban ja beana (oppfunnet)

Fremlegg av gruppearbeid, av gruppe nr. 5

Fremlegg av gruppearbeidet til gruppe nr. 5, fra barnehageseminaret i Alta, april 2017