Quizlet: Biktasat

Øvelser med benevnelser for klær. i Scatter skal man sette sammen ord og bilde. I Gravity og i Learn kan man skrive tekst. I Flashcard kan eleven si ordet høyt.