Nye læreplaner i samisk

Nye læreplaner i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk.

De nye læreplanene skal tas i bruk skoleåret 2013/2014.

Når du åpner lenken, finner du læreplandokumentene  nederst på siden.