Ludenso Create

AR design-verktøyet for skoler.

Dette er et gratis læringsverktøy med 3D og AR funksjoner.

Programmet er todelt, innlogging for læreren og en for elevgruppen. Her finnes også ferdige pedagogiske opplegg som er tilpasset fagfornyelsen.