Suoivvanasa čuovga

Jietnagirji mas leat divttat.

Jietnagirji, Issat Sammol Hætta. Juoigá, čuojaha juoigganasain ja lohká divttaid.

Divttat leat guovtti oasis; Oktavuohta ja Ráhkesvuohta.