Mearrasápmelaš

Dán CD:s gávnnada luohti eará musihkkavugiiguin.

Coveret er illustrert med streker som kan se ut som en brygge.

Dán almmuheami vuođđun leat 3 instrumeantta maid mii dovdat sámi musihkas; jietna, njurggonasat ja rumbbut.

  1. Mearrasápmelaš
  2. Dolin dalle