Gákti

Foto av to damer med kautokeinokofte, penskaller og bellinger på.