Giehta

Tegning av en hånd med beskrivende tekst på sørsamisk hva de ulike fingre heter.