Girdnu

Rein kommer inn i kjernen i et skillegjerde