Suorbmageažis

Diktačoakkáldat.

Diktačoakkáldat iešsorbmema birra. Dáinna girjjiin áigu diktačálli geahččalit rahpat almmolaš ságastallama iešsorbmema birra.