"Sii gehčče eará guvlui"

Diehtogirji givssideame birra.

Ulbmil dáinna girjjiin lea oažžut oahpaheddjiiid ja nuoraid jurddašit givssideami birra, ja hástalit sin jurddašit ja digaštallat mii givssideapmi lea ja manne dat dáhpáhuvvá. Girji lea jurddašuvvon nuorra lohkkiide. Girji gávdno maid Julev- ja Lullisámegillii.