Ruitu mii ii hálidan heaitit duoldamis

Norgga árbevirolaš máinnas heivehuvvon ja jorgaluvvon davvisámegillii.

Girjjis leat ivdnás govat ja veahkkegiela-mearkkat. Veahkkegiela-mearkkat movttidahttejit ja veahkehit mánáid ja rávisolbmuid geavahit veahkkegiela go lohket ovttas. Anne Dagmar Biti Mikalsen ja Kirsten Wirkola leaba heivehan girjji davvisámegillii ja veahkkegiella-mearkkaide. Liisa Helander lea sárgon govaid girjái. Heive ohppiide geat geavahit earenoamášpedagogalaš oahpponeavvuid. 

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)