Peanna

Álkeslohkangirjjáš nuoramusaide.

Girji lea peanna birra, gii veahkeha elliid ja guliid.

Girji gávdno maid julev- ja lullisámegillii, ja maiddái čuokkisčállagiin.

Girjji sáhtát maid lohkat Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)