Nugo beaivvit leat

Diktbok.

Divttat juohkebeaivválaš eallima ja vásáhusaid birra main maid vuoiŋŋalaš ja kristtalaš bealli bohtet ovdan.