Mu luondu - sámi luondu

Álkeslohkan govvagirji mánáide sámebearraša birra Gáresavvonis.

Dán girjjis deaivvadit logi jahkásaš Rihtt-Iŋgiriin ja su bearrašiin. Son muitala su lagamus olbmuid birra. Duodji lea dehálaš oassi su eallimis ja son máhttá juo oalle olu ee. gietkkaduddjoma birra.