Mu luondu - sámi luondu

Álkeslohkan govvagirji mánáide sámebearraša birra Gáresavvonis.

Dán girjjis deaivvadit logi jahkásaš Rihtt-Iŋgiriin ja su bearrašiin. Son muitala su lagamus olbmuid birra. Duodji lea dehálaš oassi su eallimis ja son máhttá juo oalle olu ee. gietkkaduddjoma birra.

Girjji sáhttát maid lohkkat Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.