Luondu ealáska Bargogirji

Bargogirji mii lea heivehuvvon lohkangirjái Luondu ealáska.

Bargobihtát lea earret eará čadnon šattuide ja divrriide jogain, jávrriin ja mearas. Luondu ealáska lohkangirjjis oahpásnuvvat šattuide, divrriide jogain, jávrriin ja mearas. Girji gávdno maid julevsámegillii ja lullisámegillii.

Eará girjjit seamma ráiddus: