Luonddudutki 4

Luonddudutki 4 hárjehallangirji lea bargogirji davvisámegillii luonddu- ja birasfágas.
Dát girji lea oaivvilduvvon njeallját luohká birasoahpu- ja luonddudieđu hárjáhallangirjin. Girjjis leat bargobihtát fáttáide Birasdahkkit, Olbmo eallineavttut, Hutkosiin mášiinnaide, Davvi-Eurohpa, Áibmu, álki, girdin ja Vuogáiduvvan áibmoeallimii. Bargogirjái lea maid almmustuvvan fáddagirji Luonddudutki 3-4. Girjjit lea oassin girjeráiddus mas leat girjjit gitta 6. luohká (7.luohká Norggas)rádjái.