Elefánttaš mii nu háliidii nohkkat

Earálágan nohkkadanmáinnas. Ultimáta nohkkadanmuitalus mii gal nohkkada máná.

Elle Elefánttaš manná imašlaš vuovddi čađa nahkáriid oččodit. Váccidettiin oađđinsadjái deaivá iešguđetlágan máinnasoruhiiguin. Váhnemat leat álelassii geahččaladdan vaikko maid vugiid nohkkadit máná. Dán girjji teavsttas leat psykologalaš teknihkat mat galget veahkehit máná ribahit nohkkat jođáneappot ja oađđit buorebut ihkku, nugo logadettiin deattuhit sániid ja cealkagiid, gávastallat ja dadjat máná nama.

Lea nubbi girji nohkkadahtti girjeráiddus. Vuosttaš girji ráiddus lea Kaniinnaš mii nu háliidii nohkkat.