Dološ dábit ja vierut Idjajávrri guovlluin, Anaris

girjjis leat oanehis muitalusat Idjajávrri guovlluin, Anáris.

Muitalusat leat olbmuid dološ dábiid ja vieruid birra.

Girjji sáhtát maid lohkat Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.