Čalbmeravkaleamis

Girji morraša máŋga amadaju birra.

Girječálli muitala dán girjjis eadneolbmo verrámus dáhpáhusas, máná massimis. Dan lea son šaddan vásihit guktii. Girječállii muitala rahpasit morraša birra ja maid dat mielddisbuktá. Son muitala maid eallima birra mánáin geas leat erenoamáš dárbbut ja morraša máŋga ámadaju birra. Girji heive sihke fágaolbmuide, morašteddjiide dahje olbmuide geat dovdet soapmása gii morašta, dahje geain lea dahje barget doaimmashehttejuvvon mánáin.