Boazodoallu ja resursahálddašeapmi

Dát girji gokčá gelbbolašvuođamihtuid Ekonomiija ja resursahálddašeami suorggis mii lea oassin oktasaš prográmmafágas Jo2 Boazodoallu.

Girječálli čilge iešguđetlágan ekologalaš, ekonomalaš ja kultuvrralaš faktoriid mat leat guoddevaš boazodoalu vuođđun. Juohke kapihttala loahpas leat hárjehallanbihtát. Girji heive maid álgogirjjálašvuohtan allaskuvlla- ja universitehtadássái.

Dárogillii: Reindrift og ressursforvaltning