Bli med til Ingrid, Johan og kua

Mánáidgirji gusaid, mielkki ja náveha birra.

Álkeslohkangirji mánáide mas leat olu govat gusaid ja návetdoalu birra. Dán girjjis oahppat gos ja movt mii oažžut mielkki, maid mielkkis sáhttá ráhkadit ja makkár barggut leat ovtta návehis. Girji lea maid jorgaluvvon davvisámegillii, ja dan namma lea Vulgot Ingrid, Juhána ja gusa lusa.

Girji gávdno julev- ja oarjelsámegillii, ja maiddái digitálagirjin Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.