Niestebohcco njuovvan

Dán oahpponeavvo- videos čájeha Issát movt niestebohcco galgá rihttet ja njuovvat.

Mii čuovvut Issát Niillasa go niestebohcco njuovvá. Son viežžá gárddis bohcco ja niskkáda, čállá, gazzasta ja rihtte dan. Eamit Risten Anne fas goaivu vara ja rádjá čoliid. Loahpas vel oaidnit go Issát sudne julggiid.