Juovlastálu hearggit

Mánáidfilbma juovllaid birra.

Mánáidprográmma Itálialaš juovlastálu birra, guhte bivdá sámi lunttain Niillas Ivváris ja Lásse Lemehis veahki go su mopeda ii šat mana. Ja veahki son gal oažžu. Italias beassaba lunttat finadit ee. elliidgárddis ja tivoliijas. Nubbi filbma mii lea seamma DVD:s lea uhca eŋgelačča birra gean ii oktage fuola iežas lusa.