Árbevirolaš barggut

8 prográmma árbevirolaš bargguid birra mat leat oassin leamašan mánáid-TV ráiddus "Sofe ja Golgolaš".

  1. Soagŋofárru.
  2. Marta dikšu sisttiid, botná datneárppu ja goarru sisteboahkána.
  3. Firpmiid čiektit ja luossa bivdu.
  4. Dagny ohcá máđuid fiervvás.
  5. Ingá separere mielkki ja girdnu vuoja.
  6. Risten vuoššá sáibbu.
  7. Máret rádjá čoliid ja márfu.
  8. Máret Sofe duhppe ulloloabáhiid.