Oahppi árvvoštallan

Oahppi árvvoštallá omd. mo lea leamaš oahpahus, mo ieš lea bargan dahje mo ovttasbargu lea leamaš. Dat sávvá vel mo sáhtášii leat vel buoret boahtte háve. Heive buot fágaide.
Váibmosymbola veahkkin oahppi čilge maid sávvá ahte sáhtášii earáláhkai bargat boahtte háve.