Njelješgoarttat

Njelješgoarttat main lea sámi hápmi.

Dát speallu lea heivehuvvon mánáidgárdedássái. Spealus galget mánát ja rávisolmmoš speallat ovttas, ulbmilin lea čohkket njeallje seammalágán gova main lea iešguđetlágán ivdni. Viečča fiila, čálit ja čuohpa ja áinnas laminere dahje diŋgo daid e-boasta bokte dáppe: lohkanguovddas@samiskhs.no

Gunnlaug Ballovarre lea sárgon govaid.