Čielga giella plakáhtta

Čállinráva plakáhtta davvisámegillii.

Dá lea Norgga giellaráđi Vær klar-plakáhtta jorgaluvvon davvisámegillii. Heivvolaš čállinrávan sihke skuvlaeaiggádiidda, oahpaheddjiide, studeanttaide ja ohppiide nuoraidskuvllas ja joatkkaskuvllas.