Raanaa - Noaidenieida

Interaktiiva speallu maid Miksapix Interactive lea buvttadan. 

Heive mánáide mat leat 7 jagi ja boarraseappot.
App'as eai leat liige app-máksimat, eai ge goalmmat beali máidnosat.

Loga eambbo spealu birra dáppe: raanaa.no