Jurddakárta Mindmupain

Dás beasat iskat geavahit Mindmupa.

Mo sáhttá jurddakártta geavahit oahpahusas? Dása ožžot buohkat čállit ja seammás iskat Mindmupa geavahit.  Neahttasiiddu lehkkojuvvo Mindmupain, nu ahte fertet deaddilit Connect app gova bajábealde, jos dus ii leat dát áppa juo. Gahttanboalu (angretasta) sáhtát geavahit jos barggat maid nu boastut.