Áhkubiebmu

Jietnagirji Áhkubiebmu birra. 

Muitalus Áhkubiebmu, dahje Áhkobiemmu, birra, lea dološ máinnas oarbbes máná birra, man okta boares áhkku válddi lusas ja biepmai su nu ahte šattai stuoris ja gievra. Ovtta beaivvi vuolgá son duoddarii, gottiid bivdit. Doppe deaivá son guokte gievrras olbmá, geat vuolgiba reaŋgan Áhkubibmui. Dan botta go guovttis ain mannaba bivdit de báhcá goalmmát málestit. Muhto de iđista állana guhkkosaš skávžá ádjá ja son maid gáibida mállása. Guldal muitalusa Áhkubiepmu, Ruovdebodnji, Beahcegaiku ja Állanguhkkosaš ádjá birra, ja gii dat duođai lea dat  gievrramus olmmái dáin duoddariin.