Sámit -vákkiin ja vuonain-

Ressursperm for lærere som underviser i samisk som andrespråk på småskoletrinnet.

Permen har 15 kapitler om sjøsamenes hverdag før i tiden og i dag. I hvert kapittel er det tverrfaglige elevaktiviteter som er bygger på hvert sitt bilde. Disse kan være forslag til samtaletema, utfyllingsoppgaver, leker, formingsoppgaver, sanger, dramaoppgaver, matoppskrifter, fortellinger og sagn.