Dás álget johtolagat

En antologi med forfattere fra Barentsregionen.

Boken er et resultat av et samarbeid mellom forfattere fra ni ulike forfatterforeninger i syv-åtte ulike språkområder i fire nasjoner. Boken inneholder dikt og fortellinger, samlet om temaet liv i Nord. Utgitt i tilknytning til prosjektet Litteratur i Barentsregionen. Har kort presentasjon av hver av forfatterne. Boken er også oversatt til norsk med tittelen Der veiene tar til.