Åarjel-saemien 3

Lærebok i sørsamisk for barnetrinnet.

Lærebok i sørsamisk. Denne leseboka er nummer tre i en serie på seks bøker. Ordliste bakerst i boka. Boka er illustrert med tegnede bilder. Det er også utarbeidet ei arbeidsbok til denne boka.

Boka fins også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6