Mijjieh daebpene 2

Lærebok for samfunnsfag og geografi for 5.-7. klasse.

Dette er en lærbok for fagene samfunnsfag og geografi. Boken er delt i 2 deler. Første del er samfunnsfag og andre del geografi.

I boken er det mye bilder og illustrasjoner som støtter teksten i boken. Fremmede ord er markert med farge og forklart på siden av boken. På slutten av hver del er det laget en sammenfatning. Det er også laget oppgaver til hver del.