Muitalusat

Lars Jakobsen Hætta og Anders Bær beretter om sine refleksjoner rundt reindriftssamenes liv og levnet, religiøs tro og møtet med norske og finske myndighetspersoner i tiden før Kautokeino-opprøret i 1852.

Tekstene av Lars Jacobsen Hætta og Anders Pedersen Bær er de eldste tekstene vi har på nordsamisk, skrevet av samer.

Boka inneholder også tre artikler som tar for seg reindriftssamenes tenkemåte, levemåte og  språk i en tid uten tilsvarende kilder disse temaene, skrevet av Ivar Bjørklund, Nils Oskal og Johanna Johansen Ijäs. Originaltekstene er oversatt fra samisk til norsk av Harald O. Lindbach og norsk utgave av boken har tittelen Erindringer.