Dovddut - Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Nasjonalt senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser.

plakat med ansikter som illustrerer ulike følelser.

Senteret har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser. Illustrasjoner er laga av Gunnlaug Ballovarre.

Plakaten er gratis og kan bestilles fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringa via epost: lohkanguovddas@samiskhs.no eller lastes ned fra denne siden.

Andre læringsressurser om følelser: