Multi 2 - Lïerehtimmiegærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 2 er grunnboka i matematikk for elever i 2. trinn. Multi 2 består ellers av Multi 2a og 2b.