Multi 3a - Vuodogirjje

Matematihkkagirjje 3. klássagijda.

Multi 3a vuodogirjje la matematihkkagirjje hiebadum 3. klássgijda. Girjje l julevsábmáj. Matematihkkagirjen la sihke praktihkalasj ja teorehtalasj dahkamusá.