Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh

Samiske fortellinger fra Hattfjelldal og Trøndelag som lydbok.

I 1884 og 1887 samlet Just Qvigstad inn eventyr hos sørsamene i Hattfjelldal og Trøndelag. Disse eventyrene ble først utgitt i 1924, og i en språklig revisjon ved Lajla Mattsson Magga i 1996.
Nå er disse eventyrene tilgjengelige for en ny generasjon, på lydbok innlest av Maja Marie Jåma og Kjell Roger Appfjell. Fortellingene er ikke bare eventyr for fornøyelsens skyld, men gjenspeiler også levemåte og tenkemåte i den samiske reindriftskulturen.