Åarjel-saemien 6

Lærebok i sørsamisk som andrespråk for elever i 7. klasse.

Forfatteren har skrevet ned fortellinger fortalt av folk som behersker sørsamisk. Fem andre forfattere bidrar med dikt. Det er arbeidsoppgaver til hvert kapittel. Bakerst i boka finnes en ordliste.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Andre lærebøker i denne serien:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5