6-16 jahkásaččaid giella Manuála III

Screeningtest av språkvansker for elever i alderen 6-16 år.

Denne testen skal gi læreren svar på om elevens språklige ferdigheter er adekvate for alderen og om eleven bør henvises videre. Testen har fire deltester som viser om eleven har språkvansker eller ikke. Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola har tilpasset produktet til nordsamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)