Våg å snakke

Ságastallam oahppamvuohke sámeåhpadussan.

Girjje la dagádum giehtagirjen åhpadidjijda, åvddåskåvllååhpadidjijda ja kurssajådedidjijda gudi galggi sámegiellav åvddåskåvllåmánájda, vuodoskåvllåoahppijda ja ållessjattugijda gudijn ij la sámegiella vuostasjgiellan åhpadit.