Det uralske språktreet

PDF-fil. Ural språkenes historiske utvikling.

Se hvilke språkgrupper som er underlagt det uralske språktreet.