Buojkuldakoahppam

 Bagádus strukturieriduvvam buojkuldakoahppama birra mánájda ja oahppijda.

Bilde av tre samiske hefter om begrepslæring, med tegninger av ulike lavvoer.

Bagádusán tjielggiduvvá gåktu máhttá systemáhtalattjat buojkuldakoahppamijn barggat sihke mánájgárden ja skåvlån. Gehtja filmav ja viedtjá bagádusáv, registrierimsjiemáv ja kárttimsjiemáv Statpeda bielijn.