Jåvvå-viellja Mannulahka Ukrainaj

Inga ja Jåvvå-viellja mannin guollitjit.

Snuorri ja ruohkke, sunnun la doahke ja sjijvo. Ietjá bále mannamin Ukrainaj, ja æjvvalin ganij ja sijá slihturijt. Ja de mannaba várráj guhke guhkes ierit.