Jåvvå-viellja Mannulahka Ukrainaj

Inga og Jåvvå-viellja drar til Ukraina.

Disse fortellingene har forfatteren hørt av eldre folk da hun var barn. Først drar de på fisketur, og som snøre og krok har de med seg tau og en brødskive. En annen gang drar de til Ukraina og treffer underjordiske og deres dyr, derfra reiser de videre til en fjelltopp langt, langt borte.