Prosjekt "Myrberget" - en minigård i sjøsamisk stil

Birtavarre mánájgárde diedádus tsieggima birra ånij merrasábme sijdas.

Myrberget-sijdda la unna Holmenes sijdda, mij vuoset æládusáv Gáivuonan álgon 1900 jagen. Unna sijdda vuoset bájkálasj kultuvrav ja histåvråv.