Mellom himmel og jord

Girjásj bájkálasj subtsasij Gáivuonas.

Álgon 1980-jagijn Gáivuona kultuvrrastivrra ja Gáivuona skåvllåstivrra aktan tjuoggin bájkálasj dålusj subtsasijt. Girjásj la akta muodda girjátjijs Gáivuonas bájkálasj kultuvrajn, gielajn ja histåvråjn. Tevsta dárogiellaj ja sámegiellaj.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen nasjonalgirjjevuorkán.